محتوای آموزشی رایگان

تنخواه گردان یعنی چه؟

در مؤسسات و شرکت­ها برای پرداخت­ها و هزینه‌­های جزیی و لوازمی که به­‌طور اتفاقی مورد نیاز واقع می‌­شود مانند پرداخت کرایه‌­ی تاکسی، خرید غذا و … وجوهی پیش‌بینی شده و در نظر گرفته می‌­شود که به آن تنخواه یا تنخواه‌­گردان گویند. مبالغ تنخواه در اختیار افرادی قرار داده می­‌شود که به آن­ها تنخواه­‌دار گویند . تنخواه‌­دار موظف است همه‌­ی مدارک مثبته­‌ی مبنی بر پرداخت که به صورت رسید، فاکتور یا قبض است را نزد خود نگه دارد.

 

انواع تنخواه:

تنخواه­‌گردان یک حساب دارایی است و برای ثبت آن ازدو روش ثابت و  متغیر استفاده می­‌شود:

-­ روش تنخواه ثابت: همیشه یک مبلغ ثابت در اختیار تنخواه‌­دار قرار داده می­‌شود. پس از انجام هزینه با ارائه‌­ی اسناد و مدارک به حسابداری دوباره مبلغ تنخواه تا حد مشخص تعیین شده به تنخواه­‌دار پرداخت خواهد شد. در زمان پرداخت وجه به تنخواه‌دار حساب تنخواه­‌گردان بدهکار و حساب موجودی بانک بستانکار می‌­شود و زمان قبول هزینه­‌های صورت پذیرفته، حساب­‌های هزینه بدهکار و موجودی بانک بستانکار می­‌شود.

– تنخواه متغیر: در این روش مبلغ پرداختی به تنخواه­‌دار متغیر است و مانده­‌ی تنخواه‌­گردان در طول زمان تغییر می نماید.­ در زمان پرداخت وجه به تنخواه­‌دار حساب تنخواه‌گردان بدهکار و حساب موجودی بانک بستانکار می­‌شود و زمان قبول هزینه‌های صورت پذیرفته، حساب­‌های هزینه بدهکار و حساب تنخواه‌­گردان بستانکار می­‌شود.

 

مثال: در تاریخ 99/4/1 مبلغ 000ˈ000ˈ2 ریال به عنوان تنخواه طی چکی در اختیار تنخواه­‌دار شرکت قرار داده شده است. طی ماه جاری تنخواه­‌دار 000ˈ500 ریال از وجه نزد خود را برای رفت و آمد پرسنل و 000ˈ800 ریال را بابت هزینه‌­های آب و برق مصرفی پرداخت کرده است و با ارائه­‌ی صورت حساب و اسناد و مدارک درخواست تمدید تنخواه می­‌نماید که بخش حسابداری پس از بررسی اسناد و مدارک مجدداً مبلغ هزینه را به حساب تنخواه­‌دار واریز می­‌نماید. مطلوب است محاسبه­‌ی ثبت لازم در هریک از مفروضات زیر:

الف) روش تنخواه ثابت

ب) روش تنخواه متغیر

 

حساب تنخواه‌­­گردان                     000ˈ000ˈ2

موجودی بانک                              000ˈ000ˈ2

————

الف)

هزینه­‌ی قبوض                            000ˈ800

هزینه­‌ی ایاب و ذهاب                 000ˈ500

موجودی بانک                            000ˈ300ˈ1

———–

 

ب)

هزینه‌­ی قبوض                                    000ˈ800

هزینه­‌ی ایاب و ذهاب                           000ˈ500

حساب تنخواه­‌گردان                    000ˈ300ˈ1

——-

حساب تنخواه­‌گردان                                   000ˈ300ˈ1

موجودی بانک                    000ˈ300ˈ1

————

اصول حسابداری مبحث  ـ تنخواه گردان یعنی
موسسه حسابداری ایده آل تراز ـ آمل