اطلاعات تماس:

آدرس پستی:

     مازندران  آمل- میدان 17 شهریور ، برج قاسمی ، طبقه سوم واحد A3

روابط عمومی:

09036457670

تلگرام:

givaweb@

شماره تماس دفتر:

44267228_011

اینستاگرام

naderi_idealtaraz@

آدرس ما برروی نقشه:

انتقاداد و پیشنهادات: