محتوای آموزشی

تهاتر به چه معناست

مطابق استاندارد شماره‌ی 1حسابدرای، واحد تجاری نباید دارايي‌ها و بدهي‌ها یا درآمدها و هزينه‌ها را تهاتر کند و باید آن‌ها را جداگانه گزارش کند، مگر اين‌که در یکی از استانداردهای حسابداری، تهاتر آن‌ها الزامي يا مجاز شده باشد.

تهاتر، موجب کاهش توانایی درک استفاده‌کنندگان از معاملات انجام‌شده، سایر رویدادها و شرایط و ارزیابی جریان‌های نقدی آتی واحد تجاری می‌شود، به استثنای مواردی که تهاتر، محتوای معامله یا رویدادی دیگر را منعکس می‌کند. اندازه‌گیری دارایی‌ها پس از کسر اقلام کاهنده‌ی ارزش‌ برای مثال،‌ ذخیره‌ی کاهش ارزش موجودی‌های مواد و کالا، ذخیره‌ی مطالبات مشکوک‌الوصول و استهلاک انباشته تهاتر محسوب نمی‌شود.

طبق استاندارد شماره‌ی 3 حسابداري، درآمد عملیاتی با ارزش منصفانه‌ی مابه‌ازاي دريافتي يا دريافتني با احتساب تخفیفات اندازه‌گیری می‌شود. واحد تجاري در روال فعاليت‌هاي عادي خود معاملات ديگري انجام مي‌دهد که درآمد عملیاتی ایجاد نمی‌کند،اما همراه با انجام فعاليت‌هاي اصلی مولد درآمد عملیاتی، انجام می‌شود. واحد تجاری نتايج اين‌گونه معاملات را با تهاتر درآمدها و هزينه‌هاي ناشی از آن معاملات ارائه مي‌کند، به شرط آن‌که این نحوه‌ی ارائه، نشان‌دهنده‌ی محتوای معامله باشد.

مثلاً واحد تجاری، سود و زيان حاصل از واگذاري دارايي‌هاي غيرجاري (مانند سرمايه‌گذاري‌ها و دارايي‌هاي عملیاتی) را از طریق کسر نمودن مبلغ دفتري دارایی و هزينه‌هاي فروش مربوط از عوايد واگذاری دارايي ارائه مي‌کند؛ یا واحد تجاری ممکن است مخارج مرتبط با ذخاير شناسايي‌شده طبق استاندارد حسابداري 4 ذخاير، بدهي‌هاي احتمالي و دارايي‌هاي احتمالي که بر اساس توافق قراردادي با اشخاص ثالث (براي مثال، ضمانت‌نامه) تسویه مي‌شود را با پرداخت‌های شخص ثالث تهاتر کند.

واحد تجاری سودها و زيان‌هاي گروهي از معاملات مشابه، برای مثال،‌ سودها و زيان‌هاي تسعير ارز را به صورت خالص ارائه مي‌کند. با وجود این، چنان‌چه اين سودها و زيان‌ها بااهميت باشد، واحد تجاری آن‌ها را به‌طور جداگانه ارائه می‌کند.

 

موسسه حسابداری و خدمات مالی و مالیاتی ایده آل تراز ـ آمل

 

آموزش مبحث تهاتر به چه معناست

 

دوستان خوبم؛ برای تماشا ویدئوهای بیشتر و خبرهای به روز به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید .

 

naderi_idealtaraz@