محتوای آموزشی رایگان

تهیه­‌ی صورت­‌های مالی در مؤسسات بازرگانی

صورت­‌های مالی یک مؤسسه‌­ی بازرگانی شامل صورت وضعیت مالی، صورت تغییرات حقوق مالکانه و صورت عملکرد مالی می­‌باشد. صورت وضعیت مالی و صورت تغییرات حقوق مالکانه دقیقا شبیه به مؤسسات خدماتی است.

 

تهیه­‌ی تراز آزمایشی:

تراز آزمایشی دو ستونی

عنوان حساب مانده بدهکار مانده بستانکار
دارایی جاری

دارایی ثابت

بدهی کوتاه‌­مدت

بدهی بلندمدت

سرمایه

برداشت

فروش و متعلقات

خرید و متعلقات

درآمد

هزینه

   

 

 

صورت عملکرد مالی: در یک مؤسسه­‌ی بازرگانی برای تهیه­‌ی صورت عملکرد مالی طبقات اصلی زیر گزارش می­‌شود:

1- فروش خالص: برای محاسبه باید حساب­‌های برگشت از فروش و تخفیفات و تخفیفات نقدی فروش را از مبلغ فروش ناخالص کسر کنیم.

 

2- بهای تمام­‌شده­‌ی کالای فروش‌­رفته: باید موجودی کالای اول دوره در تراز افتتاحیه را با خرید خالص و هزینه­‌های مستقیم خرید جمع کنیم و سپس از موجودی کالای شمارش‌­شده­‌ی پایان دوره کسر نماییم.

 

3- هزینه­‌های عملیاتی: هزینه­‌هایی است که واحد تجاری جهت انجام عملیات جاری خود متحمل می­‌شود مانند اجاره­‌ی مؤسسه، حقوق و دستمزد پرسنل، قبوض و … .

 

4- سایر درآمدها و هزینه­‌های غیرعملیاتی: درآمدها و هزینه­‌هایی است که مرتبط با فعالیت اصلی مؤسسه نمی­‌باشد مانند سود فروش دارایی ثابت، زیان بیش از حد ناشی از کالای فاسد شده و …

مؤسسه‌­ی بازرگانی آلفا

صورت سود و زیان

برای دوره‌­ی مالی منتهی به تاریخ …

 

                                                                           ریال                             ریال

فروش نا خالص                                                      

 کسر می‌­شود:

      برگشت از فروش و تخفیفات                            

     تخفیفات نقدی فروش                                   

فروش خالص                                                   

 

کسر می­‌شود:

بهای تمام شده­‌ی کالای فروش‌­رفته:

موجودی کالای اول دوره                        

+ خرید ناخالص

 کسر می­‌شود                                 

       برگشت از خرید و تخفیفات                                 

     تخفیفات نقدی خرید                                          

 

خرید خالص                                                   

اضافه شود:

هزینه­‌ی حمل کالای خریداری شده                             

 

بهای تمام شده‌­ی کالای خریداری شده

 

بهای تمام شده­‌ی کالای آماده برای فروش

کسرمی­‌شود:

موجودی کالا­ی پایان دوره

 

بهای تمام شده­‌ی کالای فروش رفته

 

سود (زیان) ناخالص

کسر می‌­شود:

هزینه‌­های عملیاتی

 

سود (زیان) عملیاتی

اضافه یا کسر می­‌شود:

سایر درآمدها و هزینه­‌ها

 

سود (زیان) خالص

 

 

مثال: مانده­‌ی حساب­های دفتر کل شرکت بازرگانی ایده‌­آل در پایان سال 99 به شرح زیر است:

 

شرح ریال
فروش 000ˈ000ˈ200
برگشت از فروش و تخفیفات 000ˈ000ˈ5
خرید 000ˈ000ˈ165
هزینه­‌ی حقوق 000ˈ000ˈ7
هزینه‌­ی حمل کالای خریداری شده 000ˈ000ˈ9
برگشت از خرید و تخفیفات 000ˈ500ˈ4
هزینه‌­ی حمل فروش 000ˈ000ˈ6
هزینه­‌ی ایاب و ذهاب 000ˈ500ˈ3
تخفیفات نقدی خرید 000ˈ000ˈ4
هزینه‌­ی آب و برق 000ˈ000ˈ12

 

موجودی کالای ابتدا و پایان سال به­‌ترتیب 000ˈ000ˈ8 و 000ˈ500ˈ3 ریال است. مطلوب است تهیه­‌ی صورت سود و زیان.

مؤسسه­‌ی بازرگانی ایده­‌آل

صورت سود و زیان

برای دوره­‌ی مالی منتهی به تاریخ 99/12/29

 

                                                                           ریال                             ریال

فروش نا خالص                                                        000ˈ000ˈ200

 کسر می‌­شود:

      برگشت از فروش و تخفیفات                               (000ˈ000ˈ5)                 

   

فروش خالص                                                                                                            000ˈ000ˈ195                                        

 

کسر می‌­شود:

بهای تمام شده‌­ی کالای فروش‌­رفته:

موجودی کالای اول دوره                                                000ˈ000ˈ8                

+ خرید ناخالص                                                           000ˈ000ˈ165

 کسر می­‌شود                                

       برگشت از خرید و تخفیفات                                   (000ˈ500ˈ4)                         

     تخفیفات نقدی خرید                                              (000ˈ000ˈ4 )                           

 

خرید خالص                                                                000ˈ500ˈ156                                             

اضافه شود:

هزینه­‌ی حمل کالای خریداری شده                                 000ˈ000ˈ9                      

 

بهای تمام شده­‌ی کالای خریداری شده                        000ˈ500ˈ165

 

بهای تمام شده‌­ی کالای آماده برای فروش                   000ˈ500ˈ173

کسرمی‌­شود:

موجودی کالا­ی پایان دوره                                           (000ˈ500ˈ3)

 

بهای تمام شده­‌ی کالای فروش رفته                                                                ( 000ˈ000ˈ173)

 

سود (زیان) ناخالص                                                                                             000ˈ000ˈ22

کسر می­‌شود:

هزینه‌­های عملیاتی:

هزینه‌­ی حقوق                                                         000ˈ000ˈ7

هزینه­‌ی حمل فروش                                               000ˈ000ˈ6

هزینه­‌ی ایاب و ذهاب                                              000ˈ500ˈ3

هزینه‌­ی آب و برق                                                 000ˈ000ˈ12

جمع هزینه­‌های عملیاتی                                                                                       (000ˈ500ˈ28)

 (زیان) خالص                                                                                                       (  000ˈ500ˈ6)

 

 

 موسسه حسابداری ایده آل تراز ـ آمل

آموزش تهیه­‌ی صورت­‌های مالی در مؤسسات بازرگانی