محتوای آموزشی

تکالیف شرکت بدون فعالیت

مطابق ماده‌ی 184 قانون مالیات مستقیم، ادارات ثبت مکلف‌اند در آخر هر ماه فهرست کامل شرکت‌ها و مؤسساتی را که در طول ماه به ثبت می‌رسند و تغییرات حاصله در مورد شرکت‌ها و مؤسسات موجود و نیز نام اشخاص حقیقی یا حقوقی را که دفتر قانونی به ثبت رسانده‌اند با ذکر تعداد دفاتر ثبت شده و شماره‌های آن به اداره امور مالیاتی محل اقامت مؤسسه ارسال دارند. بنابراین شرکت‌های ثبت شده باید حتماً پرونده‌ی مالیاتی تشکیل دهند. لازم به ذکر است عدم انجام تکالیف مالیاتی موجب ایجاد جرائم خواهد شد. عدم فعالیت شرکت حتما باید در مهلت قانونی یعنی ۴ ماه اول سال مالی بعد اعلام گردد.

جهت اعلام عدم فعالیت باید تشکیل پرونده دارایی نمود و بدون تشکیل پرونده عدم فعالیت معنایی ندارد

برای شرکت‌های بدون فعالیت در سربرگ شرکت و با مهر و امضا نامه‌ی عدم فعالیت با متنی مشابه متن زیر در دبیرخانه‌ی سازمان مالیاتی ثبت و به ممیز ارائه می‌دهیم.

تکالیفی که بر عهده‌ی چنین شرکت‌هاییست شامل موارد زیر است:

– تسلیم اظهارنامه‌ی عملکرد

– تسلیم اظهارنامه‌ی ارزش افزوره‌ی صفر

مدارکی مانند قبض برق، پرینت حساب بانکی شرکت و … جز مستندات عدم فعالیت است که در صورت نیاز باید به ممیزی مالیاتی ارائه شود.

موسسه حسابداری و خدمات مالی و مالیاتی ایده آل تراز

نکات آموزشی تکالیف شرکت بدون فعالیت

دوستان عزیز؛ برای آموزش های بیشتر و خبرهای به روز به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید.

 

naderi_idealtaraz@