محتوای آموزشی رایگان

حسابداری خرید کالا

 در مؤسسات بازرگانی برای ثبت معاملات مربوط به خرید کالا و محاسبه­‌ی بهای تمام‌­شده‌­ی کالای خریداری شده معمولاً حساب­‌های زیرنگه­داری می‌شود:

حساب خرید کالا

– حساب برگشت از خرید و تخفیفات

– حساب تخفیفات نقدی­ خرید

– حساب هزینه­‌ی حمل کالای خریداری شده

 

حساب خرید: بهای کالاهایی که طی دوره‌­ی مالی برای فروش، خریداری می‌­شود معمولاً در حسا­بی به نام خرید یا خرید کالا ثبت می­‌گردد.

 

حساب خرید

+

بدهکار

 

 

 مثالی از حسابداری خرید کالا : فروشگاه رُز در تاریخ ششم اسفندماه 5 دستگاه تلویزیون به قیمت000ˈ200 ریال به قصد فروش خریداری ­کرد. هم­چنین در تاریخ هشتم اسفندماه 10 دستگاه تبلت به ارزش 000ˈ600 ریال به شرط نسیه­‌ی 30 روزه خریداری نمود. مطلوب است انجام ثبت خریدهای فوق.

 

12/6/ خرید کالا                 000ˈ800

                                          موجودی بانک                                 000ˈ200

                                         حساب پرداختنی تجاری                  000ˈ600

             ————

 

 

 حساب برگشت از خرید و تخفیفات: گاهی تمام یا بخشی از کالاهای خریداری شده بنا به دلایل متعددی به فروشنده برگشت داده می­‌شود. در مواردی هم ممکن است فروشنده به علت عیب و نقص کالا با اعطای تخفیف، خریدار را از برگرداندن کالا منصرف نماید. درهردو حالت حساب برگشت از خرید و تخفیفات به عنوان یک رقم کاهنده­‌ی خرید می­‌باشد.

 

حساب برگشت از خرید و تخفیفات

  +

بستانکار

 

 

 

مثال: در تاریخ دهم اسفندماه 2 دستگاه از تبلت­های خریداری شده­‌ی هشتم اسفندماه که به طور نسیه به قیمت هر دستگاه 000ˈ60 ریال خریداری شده بود، معیوب تشخیص داده و به فروشنده برگشت داده شد. مطلوب است انجام ثبت لازم.

 

12/10/ حساب پرداختنی تجاری                 000ˈ120

                                               برگشت از خرید و تخفیفات                 000ˈ120

             ————

 

 

 

حساب تخفیفات نقدی خرید: برخی مؤسسات در خرید نسیه کالا برای مشتریانی که مبلغ فاکتور خرید را طی دوره زمانی زودتر از موعد پرداخت کنند، تخفیفی در نظر می­‌گیرند که به آن تخفیف نقدی خرید می‌­گویند.

مثال: در تاریخ بیستم اسفندماه فروشگاه کاکتوس دو دستگاه ضبط صوت به ارزش 000ˈ900 ریال با شرط (ن /30-2/15) به طور نسیه از شرکت پیام خریداری کرد. اگر مبلغ پس از یک هفته پرداخت شود، مطلوب است انجام ثبت‌­های لازم.

 

12/20/ خرید کالا                       000ˈ900

                                                 حساب پرداختنی تجاری                   000ˈ900

             ————

 

000ˈ18  =  %2  ×  000ˈ900  =  مبلغ تخفیف

 

12/27/ حساب پرداختنی تجاری                    000ˈ900

                                                            موجودی بانک                        000ˈ882

                                              تخفیفات نقدی خرید                               000ˈ18

             ————

 

 

حساب هزینه­‌ی حمل کالای خریداری شده: مخارجی که خریدار بابت حمل و نقل و تخلیه­‌ی کالای خریداری شده متحمل می­‌شود، معمولاً به حساب هزینه­‌ی حمل کالای خریداری شده بدهکار می‌­شود.

 

 

هزینه حمل کالای خریداری شده

+

بدهکار

 

موسسه حسابداری ایده آل تراز ـ آمل