محتوای آموزشی رایگان

دفتر معین

در برخی مؤسسات که نیاز به نگه­داری اطلاعات تفضیلی و جزئیات از رویدادهای مالی می­‌باشد و نمی­‌توان این اطلاعات را به آسانی از دفترکل استخراج نمود، از دفاتری که جنبه­‌ی کمکی و فرعی دارند به نام دفتر معین، استفاده می گردد. دفتر معین جز دفاتر قانونی نیست .در دفتر معین برای هر حساب دفتر کل، حساب‌­‍‌‌های جداگانه یا صفحات جداگانه­‌ی متعددی نگه­داری می­‌شود مثلاً در دفتر کل یک حساب برای بدهکاران در نظر گرفته شده و برای اطلاعات بیشتر برای هر مشتری حساب جداگانه در دفتر معین نگه­داری می­‌شود و اطلاعات مربوط به هر مشتری در صفحات جداگانه­‌ای از دفتر معین ثبت می­‌شود. در رایج‌­ترین نوع دفتر معین سه ستون مبلغ وجود دارد.

 

 

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار مانده تشخیص
 

 

 

 

 

مثال: قسمتی از فعالیت‌های مالی مؤسسه‌­ی خدماتی ایده­‌آل در فروردین ماه به شرح زیر است:

1/10 ارائه‌­ی خدمات به فروشگاه آریا به مبلغ 000ˈ300 ریال به طور نسیه

1/12 ارسال صورت­حساب انجام خدمات به مؤسسه­‌ی آراد مبلغ 000ˈ280 ریال

1/15 دریافت قسمتی از بدهی از فروشگاه آریا به مبلغ 000ˈ200 ریال

1/18  ارائه­‌ی صورت حساب انجام خدمات به مؤسسه­‌ی آریو به مبلغ 000ˈ150 ریال

1/22 دریافت قسمتی از بدهی مؤسسه­‌ی آراد به مبلغ 000ˈ100 ریال.

 

مطلوب است:

الف) ثبت فعالیت‌های مالی فوق در دفتر روزنامه­‌ی عمومی.

ب) انتقال اقلام ثبت شده‌­ی مربوط به بدهکاران به دفاتر معین.

دفتر روزنامه                                                                      ص 1

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار
1/10 بدهکاران – فروشگاه آریا 000ˈ300
درآمد خدمات

———-

000ˈ300
1/12 بدهکاران – مؤسسه­‌ی آراد 000ˈ280
درآمد خدمات

———-

000ˈ280
1/15 موجودی بانک 000ˈ200
بدهکاران – فروشگاه آریا

———-

000ˈ200
1/18 بدهکاران – مؤسسه­‌ی آریو 000ˈ150
درآمد خدمات

———-

000ˈ150
1/22 موجودی بانک 000ˈ100
بدهکاران – فروشگاه آراد

———-

000ˈ100
جمع 000ˈ030ˈ1 000ˈ030ˈ1

 

 

مؤسسه­‌ی آریا                                                           ص 1

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار مانده تشخیص
1/10

1/15

1

1

000ˈ300

 

 

000ˈ200

000ˈ300

000ˈ100

بد

بد

 

 

 

مؤسسه‌­ی آراد                                                                 ص 2

 

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار مانده تشخیص
1/12

1/22

1

1

000ˈ280

 

 

000ˈ100

000ˈ280

000ˈ180

بد

بد

 

 

 

 

 

مؤسسه­‌ی آریو                                                          ص 3

تاریخ شرح عطف بدهکار بستانکار مانده تشخیص
1/18 1 000ˈ150 000ˈ150 بد

 

موسسه حسابداری ایده آل تراز ـ آمل