محتوای آموزشی

در این مطلب از وب سایت ایده آل تراز، نکاتی را در مورد  روش فعالیت (تعداد تولید یا کارکرد) مرور خواهیم کرد . پس با ما همراه باشید.

 

روش‌ استهلاك‌ مورد استفاده‌ براي‌ هر دارايي‌ براساس‌ الگوي‌ مصرف منافع‌ اقتصادي‌ آتي مورد انتظار آن‌ دارايي‌ انتخاب‌ مي‌شود و به‌طور يكنواخت‌ از دوره‌اي‌ به‌ دوره‌­ی ديگر اعمال‌ مي‌گردد، مگر آن­كه‌ در الگوي‌ مصرف منافع‌ اقتصادي‌ مورد انتظار دارايي‌ تغييري به‌وجود آيد. در روش فعالیت الگو‌ی استهلاک به جای گذشت زمان، کارکرد یا تعداد تولید است. این روش عموماً در صنایع استخراجی و نیز در مورد ماشین آلات کاربرد دارد. 

در روش‌ تعداد توليد يا کارکرد، استهلاك‌ برمبناي‌ توليد يا کارکرد مورد انتظار دارايي‌ و به­‌شرح زیر محاسبه‌ مي‌شود:

ظرفیت کل کارکرد÷واحدهای تولید یا ساعات کارکرد سال موردنظر ×(ارزش باقی‌مانده‌ی دارایی – بهای تمام ‌شده‌ی دارایی)= استهلاک سال مورد نظر

عمده ترین محدودیت این روش هنگامی است که الگوی استهلاک یک دارایی گذشت زمان باشد. مثلاً محاسبه‌ی استهلاک یک ساختمان با این روش مناسب نیست زیرا الگوی استهلاک و فرسودگی ساختمان، گذشت زمان است.

مثال: یک واحد تجاری ماشین­ آلاتی با ظرفیت کارکرد برآوردی 50.000 ساعت و بهای تمام ­شده­ ی 1.000.000 ریال تحصیل کرده است. اگر ارزش باقی­‌مانده 100.000 ریال باشد و ماشین آلات در دو سال اول تحصیل به­ ترتیب 10.000 و 15.000 ساعت کار کرده باشد، مطلوب است محاسبه­ ی هزینه­ ی استهلاک سال اول و دوم با استفاده از روش فعالیت.

180.000=50.000÷10.000×(100.000- 1.000.000)= استهلاک سال اول

270.000=50.000÷15.000×(100.000- 1.000.000)= استهلاک سال دوم