محتوای آموزشی

روش نزولی برای محاسبه‌ی استهلاک

در این مطلب از وب سایت ایده آل تراز، نکاتی را در مورد روش نزولی برای محاسبه‌ی استهلاک مرور خواهیم کرد . پس با ما همراه باشید.

منظور از استهلاک فرآیند تخصیص مبلغ استهلاک پذیر است و هدف از آن شناخت هزینه در راستای تطابق با درآمد می‌باشد. استهلاک از زمانی که دارایی ثابت استهلاک پذیر قابل بهره‌برداری است شروع و در زمان واگذاری یا برکناری متوقف می‌شود. در روش‌ نزولي‌، مبلغ استهلاك‌ طي‌ عمر مفيد آن‌ سال‌ به‌ سال‌ كاهش‌ مي‌يابد و نسبت این کاهش ثابت نیست.

 

 

(1 – r) n – 1× r × بهای تمام­ شده  = استهلاک سال nام

r     نرخ استهلاک و n سال مورد نظر است.

 

مثال: اگر بهای تمام ­شده­ ی ماشین­ آلات 000ˈ22 ریال و عمرمفید آن 8 سال برآورد شده باشد، با فرض روش استهلاک مانده نزولی با نرخ %30 مطلوب است محاسبه­ ی استهلاک سال اول و دوم.

600ˈ6 =  1-1(%30 – 1) × %30 × 000ˈ22 = استهلاک سال اول

400ˈ15 = 600ˈ6 – 000ˈ22 = ارزش دفتری ماشین ­آلات در پایان سال اول

620ˈ4 =  1-2(%30 – 1) × %30 × 000ˈ22 = استهلاک سال دوم

780ˈ10 = (620ˈ4 + 600ˈ6) – 000ˈ22 = ارزش دفتری ماشین­ آلات در پایان سال دوم