محتوای آموزشی

قطع مقرری بیمه‌ی بیکاری

مطابق ماده‌ی 8 قانون بیمه‌ی بیکاری، در موارد زیر مقرری بیمه‌ی بیکاری قطع خواهد شد:

‌الف –  زمانی‌که بیمه شده مجدداً اشتغال به کار یابد.

ب – بنا به اعلام واحد کار و امور اجتماعی محل و یا نهضت سوادآموزی و سایر واحدهای ذی‌ربط از طریق وزارت کار و امور اجتماعی، بیمه شده‌ی ‌بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره‌های کارآموزی یا سوادآموزی خودداری نماید.

ج – بیمه شده‌ی بیکار از قبول شغل تخصصی خود و یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری ورزد.

د – بیمه شده‌ی بیکار ضمن دریافت مقرری بیمه‌ی بیکاری مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی و یا از کار افتادگی کلی شود.

هـ – بیمه شده به نحوی از انحاء با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار مربوطه اعاده گردد.

تبصره‌ی ۱ : در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه‌ی بیکاری محرز شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از میل و اراده‌ی او بوده است کارگر موظف به ‌استرداد وجوه دریافتی به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود. مشمولین بند هـ این ماده نیز مکلف به بازپرداخت مقرری بیمه‌ی بیکاری دریافتی، به ‌سازمان مذکور می‌باشند.
تبصره‌ی 2 : چنان‌چه بیمه شده‌ی بیکار اشتغال مجدد خود را مکتوم داشته و مقرری بیمه‌ی بیکاری را دریافت کرده باشد، ملزم به بازپرداخت مقرری ‌دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود.

تبصره‌ی 3 : دریافت کمک ‌هزینه حین کارآموزی مانع استفاده از مقرری بیمه‌ی بیکاری نخواهد بود.

 نکات مهم قطع مقرری بیمه‌ی بیکاری

 

موسسه حسابداری ایده آل تراز ـ آمل

 

دوستان خوبم؛ برای تماشا ویدئوهای آموزشی و نکات مالی و قانون کار به صفحه اینستاگرام ما بپیوندید.

 

naderi_idealtaraz@