محتوای آموزشی رایگان

مالیات توافقی مشاغل

صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه‌ی خدمات آن‌ها در سال 1400 حداکثر سی برابر معافیت ماده‌ی 84 ق.م.م (14.400.000.000 ریال) باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل هستند.

مودیانی که میزان فروش کالا و ارائه‌ی خدمات آن‌ها در سال 1400 بیش از مبلغ فوق است، مکلف به تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات متعلق با رعایت مقررات مربوط می‌باشند.

سایر موارد:

– کلیه‌ی صاحبان مشاغلی که علاوه بر فعالیت اصلی خود نسبت به خرید سکه از بانک مرکزی اقدام نموده و سکه‌های خریداری شده را در طول سال 1400 دریافت کرده‌اند، برای پرداخت مالیات سکه می‌بایست به صورت مجزا و بر اساس قوانین مقررات اقدام نمایند.

– میزان مالیات مقطوع پزشکانی که در عملکرد 1400 مشمول حکم بند ح تبصره‌ی 6 قانون بودجه‌ی 1400 کل کشور بوده‌اند، معادل مالیات تعیین شده با توجه به فرم این دستورالعمل یا مالیات مکسوره‌ی آن‌ها، هر کدام که بیشتر باشد، تعیین می‌شود.

 

دوستان عزیز؛ برای داشتن اطلاعات به روز در حوزه مالی و مالیاتی حتما به صفحه اینستاگرام ایده آل تراز سر بزنید.

 

naderi_idealtaraz@