محتوای آموزشی رایگان

می‌دونی هر روز باید چند ساعت کار کنی؟

مدت کار کارگر در ماه 30 روز می­‌باشد که در ماه­‌های 31 روزه حقوق برمبنای 31 روز محاسبه و پرداخت می‌­شود. طبق ماده‌­ی 51 قانون کار، ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می‌دهد. به غیر از‌ مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران در شبانه روز نباید از ۸ ساعت تجاوز نماید. کارفرما با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان می‌تواند ساعات کار را در بعضی از روزهای هفته کمتر از میزان مقرر و در دیگر‌روزها اضافه بر این میزان تعیین کند به شرط آن که مجموع ساعات کار هر هفته از ۴۴ ساعت تجاوز نکند. در کارهای کشاورزی کارفرما می­تواند با توافق کارگران، نماینده یا نمایندگان قانونی آنان، ساعات کار در شبانه‌­روز را با توجه به کار، عرف و فصول مختلف تنظیم نماید.

با توجه به تبصره­‌ی 1 ماده­‌ی 62 قانون کار تعطیلی یک روز معین در هفته اجباری است؛ بنابراین برای 6 روز کاری در هفته ساعات کارکرد هر روز، 7 ساعت و 20 دقیقه در محاسبات حقوق و دستمزد به کار می­رود.

 دقیقه  20   =  60   دقیقه  ×  33/0  واحد    و    33/7  =  6 روز ÷  44 ساعت

ساعت   220   =  30  ×  33/7    =  ساعت کار رسمی ماهانه

خدمات مالی و مالیاتی و آموزش حسابداری در موسسه ایده آل تراز ـ آمل

 

دوست خوبم؛ برای آموزش های بیشتر و خبرهای بروز به صفحه ما در اینستاگرام بپیوندید.

 

naderi_idealtaraz@